Analyse Inspiration Klubudvikling

Hvordan står det til i DOF’s klubber?

Mens én klub er i medlemsfremgang, har en anden udfordringer med at rekruttere. Nogle har succes med børne- og ungdomstræning, mens andre har overflod af det grå guld. Alle forbundets klubber kæmper med hver deres del af foreningsarbejdet, og bl.a. dét har fået to af forbundets konsulenter, Carsten Lausten og Johanne Valbjørn Gydesen, til at starte en undersøgelse, der skal give en idé om, hvordan det står til i de danske o-klubber - alt sammen for at blive klogere på, hvor der er plads til udvikling og ikke mindst for at kunne give et bud på, hvordan man griber udviklingen an.

Af Carsten Laustsen og Johanne Valbjørn Gydesen

I juni måned gennemførte DOF en temperaturmåling på tilstanden i klubberne, dels for at få en status til det videre arbejde, og dels er det en del af vores strategiaftale med Danmarks Idrætsforbund.

Ifølge strategiaftalen skal vi udvælge 15 klubber, der skal udfylde skemaet hvert år i fire år. Det har vi gjort, men vi valgte også at udsende skemaet til alle klubber og fik svar retur fra i alt 38 klubber. Der er dermed en flot svarprocent fra forbundets medlemsklubber og et godt materiale at arbejde videre ud fra.

Spørgeskemaet havde 6 spørgsmål, hvor man skulle placere sin klub på en skala fra 1-4, alt efter hvordan man vurderer klubben. 1 er laveste niveau, og 4 er højeste niveau.

Temaerne i spørgeskemaet var:

  1. Aktiviteter for medlemmerne
  2. Rekruttering af nye medlemmer
  3. Aktiviteter for børn og unge
  4. Bestyrelsens arbejde
  5. Frivillighed i klubben
  6. Medlemmernes kompetencer til at arrangere løb/stævner

Overordnet set ser resultaterne således ud:

 Aktiviteter for eksisterende medlemmerAktiviteter for nye/potentielle medlemmerAktiviteter for børn og ungeBestyrelsens rolle og arbejdeInvolvering af frivilligeFrivilliges kompetencer
20222,82,32,42,72,52,8

En gennemsnitsscore ville være på 2,5, så man kan vel sige, at DOF’s klubber ligger lunt i svinget, men med plads til forbedring. Tallene dækker også over det spænd, der er i foreningerne. Det er klart, at en klub med 30 medlemmer vil have andre udfordringer i forhold til fx frivillighed end en klub med 200 medlemmer. Omvendt kan man sige, at der er klubber, der er udfordret på alle områder både blandt store og små klubber. Ligeledes er der nogle foreninger med meget få medlemmer, der naturligt trækker gennemsnittet ned.

Hvad betyder resultaterne?

1 Aktiviteter for medlemmerne

Dette tema har en fin gennemsnitsscore, og det er godt at vide, at klubberne har den opfattelse, at de generelt set laver gode aktiviteter for deres medlemmer. Det betyder, at medlemmerne er tilfredse, og dermed også en større sandsynlighed for, at de bliver i butikken!

2 Rekruttering af nye medlemmer

På rekrutteringssiden er der plads til forbedring. Hvis vi skal blive flere medlemmer, er vi som forbund og klubber nødt til at sætte mere fokus på denne del. Vi har haft en landsdækkende rekrutteringsindsats i år, og med de mange deltagende klubber til Find Vej-dagene, kan man håbe, at bl.a. den indsats vil forbedre scoren på dette område.

En udfordring for rekrutteringen er, at det er et langt, sejt træk. Når man har ”åbent hus” eller lignende, skal man være forberedt på, at der måske ikke kommer så mange, som man kunne ønske. Det afholder måske nogle fra at afvikle sådanne arrangementer. Men man skal vende den om og være klar på, at dem som kommer, skal have en god oplevelse, og så skal de have et tilbud i hånden om at komme til andre aktiviteter i den nærmeste fremtid. Man kan evt. samarbejde med naboklubber om tilbud og knytte de ”åbne” aktiviteter til allerede eksisterende klubtræninger

3 Aktiviteter for børn og unge

Børn og Unge er et område med plads til forbedring. Der er hele 15 klubber, der har svaret, at de ikke har nogen aktiviteter for børn og unge overhovedet.

Det er klart, at det kan være svært at etablere disse aktiviteter for en lille klub med kun få ungdomsløbere. Anbefalingen er, at man tænker ud af boksen. Samarbejd med naboklubberne, lav nogle faste aktiviteter (måske ikke hver uge, men regelmæssigt), brug gerne nogle af klubbens andre aktiviteter. Hent og betal en træner udefra. Og giv tid til at lade initiativet komme i gang.

Nogle vil indvende at samarbejde med andre klubber indebærer en risiko for, at ungdomsløberne skifter til naboklubben. Dette er en mulighed, men dog en bedre mulighed, end at de finder sig en anden idræt!

4 Bestyrelsens arbejde

Der er mange facetter i spørgsmålet om bestyrelsens arbejde. Fra rekruttering af nye bestyrelsesmedlemmer, til hvor strategisk man arbejder.

Variationen er stor, og det er både store og små klubber, der svarer, at de har udfordringer eller omvendt mener, man er på et velfungerende højt niveau.

Bestyrelsesarbejdet er også et område, hvor man med fordel kan tænke ud af boksen.

  • Hvad er bestyrelsens rolle?

Skal man sagsbehandle, så kommer man ikke til at tænke strategisk.

  • Hvad kan man gøre for at tiltrække unge bestyrelsesmedlemmer?

Måske snakke mindre om de gode gamle dage og mere om, hvordan man udvikler klubben.

  • Skal udvalgsforpersoner sidde i bestyrelsen?

Ikke nødvendigvis. Hvis man brænder for at tegne kort, er man måske ikke specielt interesseret i at sidde og høre om arrangementer og B&U-træning.

  • Skal kassereren sidde i bestyrelsen?

Ikke nødvendigvis, hvis bare bestyrelsen får en status, så de kan følge med. Måske står det i vedtægterne, at han/hun skal, men vedtægter kan ændres.

Der er masser af gode metoder til at få en god og dynamisk bestyrelse.

5 Frivillighed i klubben

Orientering er en sport, der i høj grad baserer sig på frivillighed, og der er lagt mange timer, inden vi kan sende den første i skoven til et løb. Vi har en unik frivillighedskultur, som er helt utænkelig i mange andre idrætsgrene.

Svarmulighederne går fra, at klubbens opgaver løses af ”Tordenskjolds soldater” til en klub, hvor alle aktive bidrager mindst 2 gange om året til klubbens arbejde.

Vi skal derfor være dygtige til at sætte frivillighed på dagsordenen fra dag 1, vi modtager nye medlemmer. Det kan bestå i at bage en kage og behøver ikke være noget avanceret. Det vigtigste er at skabe en kultur, hvor de nye medlemmer kommer ind i klublivet og oplever, at de også kan bidrage til fællesskabet – og at det er sjovt! Så kan man med tiden sætte dem til opgaver, der kræver mere specialiseret viden.

6 Medlemmernes kompetencer til at arrangere løb/stævner

Der bliver hvert år lavet mange gode arrangementer, så det, at klubberne opfatter deres medlemmer som kompetente i forhold til arrangementer, overrasker som sådan ikke. Men det er et vigtigt område at have fokus på, for i nogle klubber er de mest kompetente uden tvivl oppe i årene, så det drejer sig hele tiden om at sætte fokus på at få uddannet nye til opgaverne. Skal man mestre de forskellige tekniske aspekter som orienteringsløber, er man nødt til at træne det, og det er nøjagtigt det samme, der gælder som arrangør.

Så til det næste stævne kan man med fordel sørge for, at det ikke er de samme, der har ansvar for fx starten. Sørg for, at der kommer nogle nye med. Et særligt sårbart område er IT-området, hvor det ofte kun er nogle få i klubberne, der kan håndtere stævne-IT Et andet eksempel kan være korttegning. Brug nogle træningsløb på at få det trænet.

Næste skridt: Udviklingsarbejde

Konklusionen på undersøgelsen er, at det ikke står skidt til hos DOF’s klubber. Der er nogle klubber, der har brug for hjælp på flere områder og andre på enkelte områder. Det er forbundets ansatte klar til at give. Det er vigtigt, at klubber – store som små – kontinuerligt udvikler sig. Vi håber, at undersøgelsen kan hjælpe med at sætte fokus på nogle af disse områder og sætte gang i et udviklingsarbejde i klubberne til gavn for klubben, medlemmerne og sporten.

I næste udgave af Magasinet Orientering dykker vi dybere ned i et af spørgeskemaets temaer og dets resultater.

www.uddannelsesplatformen.com kan du gå på opdagelse og finde yderligere inspiration til klubbens udvikling på de forskellige områder.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s