Børn og unge Inspiration Klubstafetten Sydkredsen

Klubstafetten: OK Snab arbejder strategisk med klubudvikling og fællesskabet er en del af strategien

Klubstafetten er givet videre til en af arrangørklubberne bag WOC 2022, der efter at have pustet ud, skal videre med udviklingen af klubben igennem struktureret strategiarbejde. Det lyder tørt, men det virker, og OK Snab håber at de kan blive ved med at rekruttere, ved at styrke fællesskabet og holde fast i det sociale aspekt i træningen.

Af Camilla Bevensee

”Fællesskabet er nøglen til at skabe en klub med en lys fremtid foran sig,” fortæller formand i OK Snab, Flemming Jørgensen, da han bliver spurgt hvordan de i orienteringsklubben i Vejle kan blive ved med at vokse støt og tiltrække nye medlemmer i mange aldre.

”Vi arbejder ikke strategisk med rekruttering i den forstand, at det er en succes at få folk ned i klubben og prøve orienteringsløb, men vi har en klar strategi for hvordan vi får dem der dukker op til at komme igen, og det er det vi forstår som rekruttering,” forklarer Flemming Jørgensen.

I Vejleområdet er orienteringssporten blevet så kendt, at der kommer nysgerrige forbi næsten hver onsdag, hvor hele OK Snab træner sammen på tværs af alder og niveau. Det afgørende for klubben, er derfor næste skridt, hvor det de tilbyder, skal være så fedt, at de nysgerrige bliver til nye, og i sidste ende bliver fastholdt længe nok til at de tager med ud og løber åbne løb.

Flemming Jørgensen og bestyrelsen i Snab, har arbejdet med målsætningen om at blive flere til åbne løb i mange år, ligesom de fleste andre klubber, men i vejleklubben har de arbejdet systematisk og strategisk, og fundet frem til en form der virker for dem.

”Vi måler på hvordan det går med aktiviteter og hvor mange medlemmer vi er, og så gør vi meget ud af at følge vores udvikling. Vi justerer vores strategi efter de input vi får i evalueringen, så vi hele tiden ser fremad og bliver ved med at udvikle os som klub,” forklarer Flemming Jørgensen.

Et modtagerkorps til de nye

Det vigtigste for rekrutteringen i OK Snab, er ifølge formanden, at dem der kommer til klubben for første gang, bliver taget imod med åbne arme, og derfor har de en klar strategi for hvordan de møder de nye.

”Det er vigtigt at man har hele apparatet klar, så de nye ikke bare står og kigger, men føler sig taget godt imod. Helt konkret har vi et skilt hvor der står ’Nye er velkomne’, så de altid ved hvor de skal gå hen. Vi har en ansvarlig, der sørger for at byde dem der kommer velkommen hver især, og et korps af instruktører og skygger der kan hjælpe de nye godt i gang, når de er blevet fordelt ud i de grupper, hvor de passer ind i forhold til alder og niveau,” forklarer Flemming.

Som en del af strategien, registrerer klubben også alle de nye der kommer til deres træninger, med bl.a. en email, som de opretter dem i O-service med. På den måde kan klubben inkludere de nye i kommunikationen til medlemmerne på en nem måde, og give dem information omkring den kommende træning og åbne løb, der er mulighed for at deltage i.

”Vi sender hver uge, en besked ud omkring hvor træningen den kommende onsdag foregår henne, hvad der skal ske osv. Alle vores medlemmer får den her mail en gang om ugen, også de nye allerede efter første gang de har været her, og det er en god måde at få folk i gang på. Nogle enkelte synes det er lidt meget at begynde at få mails fra os, når de bare lige ville prøve en enkelt gang, men jeg tror at overordnet set, er det en god måde at gøre det på,” forklarer Flemming Jørgensen. 

Udover en handlingsplan for den daglige træning, har de i OK Snab også kørt rekrutteringsforløb 1-2 gange om året igennem mange år. Forløbene er aktiviteter målrettet nye, der kommer igennem et forløb med oplæg, træning og opfølgning over tre træningsgange.

”Vi har god erfaring med at køre ’Find Vej Dage’-kampagner, for det er et koncept, der er let at kommunikere og som folk kender. Vi sørger for at der står eksisterende medlemmer klar til at give dem der deltager, en god oplevelse, og sørge for at de lærer en masse, så de er klædt på til at dyrke orienteringsløb,” forklarer Flemming Jørgensen, der også fortæller at de nye får udleveret trykt materiale med information om sporten og klubben, når de kommer første gang.

”Orienteringssporten kan godt virke lidt indforstået for nye, og selvom det ikke er noget vi har diskuteret direkte i klubben, er vi hver især bevidste om at formulere os på en måde, der er inkluderende for dem, der ikke har prøvet sporten før, også på skrift. At folk føler sig klædt på, med den rette og med forståelig information, er vigtigt for fællesskabet,” forklarer Flemming.

Fællesskabet er indbygget i strategien

Netop fællesskabet er også en del af strategien i OK Snab, hvor man har bygget den ugentlige klubtræning op omkring målet om at styrke det sociale, der ifølge formanden, er med til at holde klubben sammen og gøre det sjovt at være en del af et fællesskab af frivillige.

”Vi starter vores onsdagstræning med en fælles samling, hvor vi står i en kæmpe rundkreds. Der bliver fortalt, hvad der skal foregå til træningen, og så er der en der fortæller hvilke løb der er i den kommende tid. Folk mødes i den her cirkel og ser hinanden. Det er vigtigt at styrke fællesskabet, for at få folk til at blive ved med at komme, og derfor træner vi alle sammen på samme tid, så der er mulighed for at folk møder hinanden. Det er utroligt vigtigt at vi holder fast i det sociale, og så må man tage det med, at der er lidt flere løbere i skoven på samme tid,” forklarer Flemming Jørgensen, der sammen med bestyrelsen hvert år justerer strategien, der er fundamentet for klubbens arbejde, og hvert år holder fast i en fælles træning for hele klubben hver uge.

Det er et større setup, når klubben har træning om onsdagen. Der kommer op mod 130 deltagere, og det kræver både parkeringsvagter og en hel håndfuld kokke til den efterfølgende fællesspisning, men den er en del af strategien.

Siden klubben i begyndelsen af 00’erne var med i et klubudviklingsprojekt i forbundet, der senere blev fulgt op af et projekt med Vejle kommune, hvor de fik hjælp til at formulere en strategi og værktøjer til at arbejde aktivt med den, har OK Snabs bestyrelse sat sig ned når året gik på hæld og opdateret deres strategi. De har evalueret det år der er gået og set frem mod det næste.

”Med udgangspunkt i vores strategi og hvilke prioriteringer og mål vi har sat op, har vi haft nemt ved at fordele opgaverne på mange hænder, og på de rigtige folk, så alle har bidraget der hvor de kunne. At engagere folk i sporten handler om, at det ikke kun er sjovt at løbe o-løb, det er også sjovt at være med til at arrangere o-løb, hvis der er en god atmosfære omkring det, og man har det godt sammen med de andre man laver noget sammen med,” forklarer Flemming Jørgensen, der mener, at næste skridt i at få dem, der har været til træning nogle gange, til at blive ved med at dukke op, er at få dem med ud til løb, hvor fællesskabet i klubben, bliver styrket endnu mere. Her mener han at divisionsmatcherne virkelig vigtige.

Divisionsmatcherne er en vigtig social brik

”Vi oplever, at dem der bliver ved med at komme er dem der bliver rigtigt aktive i klubben. Dem der bliver orienteringsløbere i den forstand, hvor det er en livsstil hvor sporten fylder noget flere gange om ugen. Det er dem, der ikke bare kommer til træning én gang om ugen, men som også er med ude til åbne løb og er aktive, også som frivillige i klubben,” forklarer Flemming Jørgensen, om en tiltagende udfordring med at få de mange glade løbere fra klubtræningen med videre ud, til åbne løb, DM’er og divisionsmatcher.

”Første skridt er selvfølgelig at gøre opmærksom på, at de åbne løb findes, og at alle kan deltage, hvis de vil. På et tidspunkt begynder de nye at kende nogle fra klubben, og så er det vigtigt at de også møder dem ude på stævnepladsen. Divisionsmatcherne har den funktion, at de får de nye med ud og prøve at løbe o-løb og være en del af det fællesskab der er på stævnepladsen. Hvis vi ikke havde divisionsmatcherne, ville det være meget svært at få vendt den udvikling vi ser, med færre tilmeldte til åbne løb. Der er kun få løb, hvor man som klub tager ud og løber sammen, desværre, men divisionsmatch er et af dem, hvor der også er en bane og en klasse til alle dem, der ikke er så erfarne, uanset alder,” forklarer Flemming Jørgensen og fortsætter:

”En anden rigtig god ting man kan tilbyde, er klubture, hvor der også er god mulighed for at medlemmerne lærer hinanden at kende, og det sociale er som sagt rigtig vigtigt for at fastholde dem der kommer ned i klubben.”

Rekruttering for overlevelse

Det sociale er centralt for o-klubben i Vejle, for rekrutteringen er afhængig af at folk gider at komme og være en del af fællesskabet, og ifølge Snab-formanden, er løbende rekruttering, en nødvendighed.

”Det er et vilkår at blive ved med at rekruttere, for der er altid nogen der stopper. Folk bliver ikke ved med at komme hver onsdag til træning år efter år, som det eneste. På et tidspunkt holder de op med at komme, og så melder de sig ud af klubben. Det er også derfor, at det er vigtigt for os at blive ved med at rekruttere nye, for ellers har vi en klub der lige så stille skrumper ind,” forklarer Flemming, der kan konstatere, at på trods af et meget vellykket VM i orienteringsløb i sommer, hvor han var en af stævnelederne, har klublivet måtte lide lidt under byrden det store ansvar har været.

”Det sidste år op til VM, satte vi pause på sde målrettede rekrutteringstiltag vi normalt plejer at lave i løbet af et år, fordi vi skulle bruge kræfterne til at lave WOC 2022. Det betød et fald på 30 medlemmer på et år, og det viser, at man skal gøre en indsats for at holde en klub i live, ellers dør den ud. Det er det vi ser, og hvis vi skulle blive ved med at arrangere VM hvert år, så ville det blive kritisk med medlemstallet i Snab,” fortæller Flemming Jørgensen.

Klubben, og bestyrelsen, er dog sikre på, at det ender med at VM har haft en positiv indvirkning på det kommende arbejde med at vokse som klub, og at det lille fald i medlemmer, ikke er noget, de ikke kan komme tilbage fra.

”Vi har hele tiden håbet på, at VM kunne være med til at skabe et nyt potentiale for rekruttering, på baggrund af et øget kendskab til klubben og sporten mere generelt. Vi kan mærke, at vi er blevet meget mere kendt, og anerkendt, i vores nærmiljø i Vejle, men også nationalt og internationalt. Vi har fået en bedre relation til kommunen, og vi kan se at mange er nysgerrige på os, efter at vi har været så synlige i byen i forbindelse med VM,” fortæller Flemming Jørgensen, der understreger, at et øget rekrutteringsgrundlag ikke var motivation for at sige ja til opgaven i sin tid.

Stafetten gives videre til Horsens OK

Da stafetten skal gives videre, kigger Flemming først mod en aldersgruppe som i mange andre klubber er stærkt repræsenteret; 60+’erne.

”Vi har meget få pensionister i Snab, og det er vi faktisk ret kede af. Det kunne være spændende at høre om nogle af de klubber, der har haft held til at rekruttere de lidt ældre løbere, der jo udover at have en masse tid på hænderne, de kan bruge som frivillige i klubben, også kan have meget glæde af at komme ud i naturen. Hvis de klubber altså findes,” spekulerer Flemming, der får at vide, at man fx i OK Pan Aarhus og Tisvilde Hegn OK, har gode erfaringer med målrettede tilbud til de aktive over 60 år.

”Vi vil gerne høre om Horsens (OK red.), og hvordan de gør i forhold til at rekruttere og fastholde medlemmer. Det virker som om de er gode til at drive deres klub, og at de udvikler sig og vokser,” afslutter Flemming, og sender hermed stafetten videre til naboklubben mod nord.

10 gode råd fra OK Snab

  1. Hav en klar handlingsplan for, hvordan I tager imod nye: hvem gør hvad, og hvornår?
  2. Gør det synligt for nye, hvor de hører til, når de kommer
  3. Udpeg en ansvarlig, der tager sig af nye og hav et korps af instruktører klar til at give introduktion og skygning
  4. Hav tilbud klar til forskellige målgrupper, så der er noget sjovt at prøve for de fleste
  5. Lav kampagner flere gange om året, hvor nye kan prøve o-løb et antal gange, og få ekstra oplæg og opfølgning, evt. i forbindelse med de landsdækkende Find Vej Dage
  6. Registrér de nye med navn og e-mail, så det er nemt at kommunikere med dem
  7. Kommunikér direkte til medlemmerne, nye og gamle, på mail, med ugentlige træningstilbud, information om åbne løb og klubture
  8. Skab et socialt fællesskab ved at sørge for at folk møder hinanden på tværs af alder og niveau, fx med en samlet træning for hele klubben, med fælles mødetid
  9. Brug divisionmatcher til at trække nye med ud til åbne løb, hvor der er noget for alle aldre og niveauer, og hvor der ikke er DM-medaljer på spil
  10. Brug klubture til at skabe venskaber og forbindelser mellem medlemmerne, der er med til at styrke fællesskabet

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s