Børn og unge Bredde

Nye konkurrenceformater til børn og unge?

Det spørgsmål stiller flere idrætsgrene sig i disse år. Årsagerne er mange, fx et ønske om at få flere børn og unge til at deltage i konkurrencer / stævner, et ønske om generelt at fastholde børn og unge i sporten, et ønske om at styrke det sociale element på tværs af klubberne, eller et ønske om at nytænke konkurrencerne for at skærpe deltagernes færdigheder inden for sporten.

Af Kirsten Møller (på vegne af DOF’s arbejdsgruppe for ny konkurrencestruktur)

Baggrund i Eliteplan 2025

I orienteringssporten har vi haft tilsvarende overvejelser, i første omgang inspireret af den nyligt udarbejdede Eliteplan 2025. Den blev til ud fra input fra flere arbejdsgrupper, blandt andet én, der skulle beskæftige sig med strukturen for talentudviklingen. Undervejs i denne gruppes arbejde var det naturligt at overveje, i hvilken grad de nuværende stævner understøtter talentudviklingen – og det førte igen til en diskussion om, hvad der er ”gode børne- og ungdomsstævner”. I forlængelse af dette arbejde nedsatte Børne-Unge-Udvalget og Eliteudvalget en ny arbejdsgruppe, der skal arbejde med nye stævneformater.

The Big Why?

HVIS vi skal ændre stævneformatet, hvorfor skal vi så det? Det stod ret hurtigt klart, at arbejdsgruppedeltagerne havde forskellige motiver hertil. Problemstillingerne udkrystalliserede sig i to parallelle spor: ét spor med fokus på at få flere børn og unge til at deltage i stævner og ét spor med fokus på at understøtte talentudviklingen, fx med momentbaner og skærpede O-tekniske eller fysiske udfordringer.

Det er ikke sikkert, at de to spor udelukker hinanden, snarere tværtimod. Et svensk studie tyder på, at børn og unge, der deltager i orienteringsstævner, med større sandsynlighed fastholdes i orienteringssporten. Et øget antal børn og unge til stævnerne og i sporten betyder både et forstærket socialt element og en øget talentmasse – og dermed skabes en positiv spiral, hvor det bliver endnu sjovere for endnu flere at deltage i stævner, og hvor endnu flere udvikler orienteringstalentet.

Omvendt er der ikke 100% sammenfald mellem de to spor. Nogle løbere dyrker primært orientering for konkurrencernes skyld og keder sig, hvis de ikke får lov til at kappes med andre på samme niveau. De har behov for svære og udfordrende baner. Andre er i sporten for det sociale – de trives ikke med konkurrence og vil måske hellere følges rundt i skoven med jævnaldrende kammerater.

Udfordringen ligger derfor i at skabe stævner, der tillader sameksistens af konkurrencemoment og det sociale element – og som er attraktive for børne- og ungdomsløberne.

Fokus på deltagerantal

Har vi for få stævnedeltagere? Med stor hjælp fra ikke mindst Erik Nielsen fra Stævne- og Reglements-Udvalget har vi præliminært analyseret data fra de sidste ca. 20 år. De tyder på, at deltagerantallet til DM-lang i børne- og ungdomsklasserne er generelt faldende, mens deltagerantallet ved DM-sprint er stagnerende eller let stigende. I 2004 var det op mod 20% af alle børne-ungdomsløbere, der deltog – i 2019 var det knap 15%. De tilsvarende tal for sprintorientering er 8% og 12%.

Arbejdsgruppens deltagere, der repræsenterer klubber med mellemstore og store ungdomsafdelinger, kan berette om meget forskellige oplevelser – fra at det er en kamp at få børn og unge til at deltage ved stævner, til at stadig flere deltager. Selv med det nuværende stævnekoncept er der altså klubber, der med succes rekrutterer børn og unge til at deltage.

Den foreløbige konklusion på arbejdet er, at der er potentiale til at få flere børne- og ungdomsløbere til at deltage i konkurrencer – men at vi ved endnu for lidt til at kunne drage endelige konklusioner om, hvordan deltagerantallet kan øges.

Fokus på skærpede udfordringer

I pinsen 2021 afholdt FIF Hillerød, Tisvilde Hegn OK og Farum OK et ungdomsstævne i Nordsjælland. Den ene af dagene var afsat til at afprøve særlige momentbaner – hvor de O-tekniske færdigheder på forskellig vis blev udfordret. De lette baner havde således stræk langs alternative ledelinjer, mens de svære baner havde stræk på kortudsnit uden stier, kortudsnit, der kun indeholdt hhv. blå signaturer, bevoksningssignaturer og kurvesignaturer, stræk med korridorer og til sidst en sprintbane på åben mark og på et blankt kortudsnit. Meget spændende – og for mange løbere ganske udfordrende – baner!

Et tilsvarende stævne i år er under planlægning. I fremtiden vil denne type konkurrencer kunne understøtte det nye ungdomstræningskoncept (TBU) og dermed hjælpe til at udvikle løbernes O-tekniske kompetencer.

Hvad gør de andre sportsgrene?

Tidligt i arbejdsgruppens arbejde blev det klart, at andre idrætsgrene allerede havde taget tilsvarende initiativer. Fx har Dansk Golf Union gentænkt deres arbejde med børn i konsekvens af et oplevet stort frafald af børn og unge, og har bl.a. introduceret børne-konceptet ”junglegolf” med en legende tilgang til bevægelse, golfspil og golfbaner, hvor selv de mindste kan være med.

Danmarks Idræts Forbund har taget initiativ til at arrangere en workshop-serie i 2022 for interesserede idrætsgrene. Dansk Orienterings-Forbund stiler imod at deltage med repræsentanter fra den nævnte arbejdsgruppe såvel som ansatte i forbundet.

Tanken er, at erfaringerne fra workshops skal inspirere det fortsatte arbejde med at udvikle stævnerne – forhåbentlig med positiv effekt både på antallet af børn og unge blandt deltagerne og på talentudviklingen i vores idræt.

Hvad sker der i 2022 – og senere?

2022 bliver et lege-år! Vi deltager i DIF’s workshop-serie, samtidig med at arbejdsgruppen leger videre med forskellige formater både til møderne og i form af små forsøg ”in real life”, fx til ovennævnte forårsstævne i Nordsjælland og måske-måske med et særligt børne-tilbud til DM-weekenden på Bornholm i efteråret?? Og så vil vi formentlig iværksætte én eller flere spørgeskemaundersøgelser ude ved stævnerne, så vi kan finde ud af, hvad der er godt og skal bevares, og hvad der med fordel kan ændres.

Med inspiration både fra vores eget arbejde og DIF’s workshops håber vi at kunne spore os ind på rammerne for ”det gode børne- og ungdomsstævne”, så vi kan indarbejde det i reglementet i løbet af 2023 eller senest 2024.

Dit input?

Arbejdsgruppen er åben for alle, og det er vigtigt for os at høre så manges mening som muligt. Vi vil meget gerne have også dit input og sparring til det fortsatte arbejde – og søger også legekammerater, der har lyst til at prøve nye stævne- / konkurrencekoncepter i virkeligheden. Interesserede kan maile til kirsten.moller@dadlnet.dk

Arbejdsgruppens medlemmer

Irene Klærke Mikkelsen, Horsens OK – repræsentant for Børn- og Ungeudvalget

Jeanette Finderup, OK Pan

Morten Mølgaard Nielsen, Odense OK – repræsentant for Børn- og Ungeudvalget

Tim Falck Weber, Tisvilde Hegn OK

Heidi Holmberg, FIF Hillerød – bestyrelseskontakt

Emma Klingenberg, Faaborg OK – Børne-Ungdomskonsulent

Astrid Ank Jørgensen, Horsens OK – vikarierende Børne-Ungdomskonsulent

Kirsten Møller, Søllerød OK – EU-repræsentant

(Desuden input fra Claus Poulsen, Silkeborg OK – formand for Børn- og Ungeudvalget, samt Erik Nielsen, formand for Stævne- og Reglementsudvalget)

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s