Børn og unge Træning

Træning af børn og unge (TBU) lever i OK Sorø

I Orienteringsklubben Sorø har de taget TBU-metoderne til sig. Ved af blande teknikker fra TBU-bogen med ”fis og ballade” har den vestsjællandske orienteringsklub fået skabt et succesfuldt børne- og ungemiljø. Læs med her, hvor du kan blive inspireret til at skabe både lærerige og gode sociale rammer for de yngste i klubben.

Af Morten Hass

OK Sorø er en mindre klub med ca. 130 medlemmer lokaliseret i en mindre by på Vestsjælland. Der er god og varieret adgang til skove takket være et godt samarbejde med Stiftelsen Sorø Akademi. Da man godt ved, at de fleste unge forlader byen, når de skal i gang med deres uddannelser, så er OK Sorøs mål for ungdomstræningen at vise børnene og de unge glæden ved orienteringsløb i alle de dimensioner, som også er foldet ud i TBU. OK Sorø har i august 2021 fået input og sparring fra DOFs Børn- og Unge-konsulent til brugen af TBU i klubben, og OK Sorø er aktive i de fælles aktiviteter i TBU-regi.

Børn og unge er nøglen til rekruttering

OK Sorø ser også ungdomsarbejdet som nøglen til rekruttering og fornyelse, eftersom en del af forældrene typisk selv bliver engageret i orienteringsløb og derfra i klubben i bred forstand. Derfor har titlen på klubbens B&U-træning på fredage i en årrække været ”Friske FamilieFredage”, for at signalere, at forældrene er mere end velkomne til at løbe en bane i skoven parallelt med børnene og de unge.

Ved hjælp af rekruttering i form af ”åben ungdomstræning” og skoleorientering har Sorø i en årrække haft to fungerende hold – et børnehold for 8-12 år og et ungehold for 13-16/20 år, begge med ca. 10 aktive per træning ud af en bruttotrup på 15-20 medlemmer i hver af de to aldersgrupper. De to hold drives af fire trænere, hvoraf én er primært ansvarlig for børneholdet og én for ungeholdet. I perioder har klubben også tilbudt minitræning, men p.t. er der ikke trænerressourcer til et minihold. De fleste unge får andre interesser i form af efterskole, fester og job, når de bliver omkring de 16 år, så et særskilt juniorhold er der heller ikke basis for. På grund af det løbende frafald af unge omkring de 16 år, så er rekruttering livsvigtigt for at bevare et børne- og ungemiljø i OK Sorø.

TBU lægger stor vægt på at bygge fundamenter, sådan at nogle færdigheder er afsæt for de næste. Det betyder, at træningen på børneholdet starter ud med færdigheder på mini-niveau som fx skovtilvænning og bygger videre herfra til signaturer og ledelinjer. Tilsvarende arbejder ungeholdet med bl.a. holdepunkter, indløbspunkter og kompas, men bygger også videre med træning, der kunne høre hjemme på junior-niveau som fx strategier for vejvalg. Fortalt med farver kan man sige, at børneholdet bygger op fra grønt til hvidt niveau, med hovedvægten på leg, mens ungeholdet bygger op fra gult til sort niveau med hovedvægten på mere målrettet tekniktræning.

Sorøs tilpassede og forenklede udgave af TBU.

Ansvar og læring i én

TBU har ikke blot fokus på de mest målrettede løbere, men også på at ungdomstræningen skal åbne børn og unges øjne for de sociale og organisatoriske elementer i o-sporten. I Sorø prioriteres det sociale ved, at alle børn og unge samles efter den seriøse del af træningen til en ungestyret aktivitet ”fis og ballade” i form af fx rundbold i sommerhalvåret og fx stikbold i gymnastiksalen om vinteren (se tabel med strukturen for vintertræningen). Mange af træningerne har også et socialt aspekt i form af makkerøvelser eller små stafetter, så alle får prøvet at løbe sammen. Derudover har man organiseret, at alle poster fra træningen altid samles ind af ungeholdet og de børn, der har lyst. Planen er også, at de unge lejlighedsvis skal agere trænere for børnene.

Der er ungdomstræning i OK Sorø året rundt, men træningen er tilpasset og tematiseret, så den passer med årstiderne, skovadgangen, mørke/lys og stævner, som der trænes til. Resultatet er blevet en opdeling af året i ni perioder af hver 4-5 ugers varighed placeret imellem skoleferierne. Det er primært ungeholdets målrettede tekniktræning, der er fuldt periodiseret, men også børneholdets træning bliver præget af perioderne, fordi der kan være synergi mht. baner og postplaceringer eller via træninger for begge hold. Træningen foregår fredag kl. 17 fra påske til efterårsferien, og tirsdag kl. 17 fra efterårsferien til påske. Periodernes længde sikrer, at de unge når at få styr på det tekniske tema, at der kommer en god variation af træningen igennem året, og at man når igennem stort set alle TBUs teknikker i løbet af et år.

Nogle børn og unge er fuldt tilfredse med kun at komme til den ugentlige ungdomstræning, men Sorø skubber på for at få så mange som muligt med i bilerne ud til de ordinære klubtræninger. På den måde kan børn og unge med TBU-sprog træne delmetode i form af enkelte teknikker til børne- og ungetræningen og så træne helmetode ved at sætte teknikkerne sammen på almindelige baner ved klubtræningen. For at opnå denne synergi, så søger klubbens træningsudvalg skove til klubtræningerne i sommerhalvåret, som passer med de tekniske temaer, som de unge træner.

Se tabellen for en oversigt over årets perioder for OK Sorøs ungehold:

PeriodeUngeholdets tekniske fokus
1/ Påskeferien til bukkejagten medio majHøjdekurver og Stafet (dagslys): Det er blevet lyst igen, og vi har skovadgang til et fint terræn tæt på klubhuset. Vi træner primært højdekurver med stafetelementer, da vi forbereder os til klubturen til SM-stafet og SM-lang. Klubbens træningsudvalg søger skove med tydelige højdekurver til de ordinære klubtræninger i perioden.
2/ Bukkejagten medio maj til sommerferienSprint og forudlæsning/husk (dagslys): Adgangen til de fleste skove lukker pga. start på bukkejagten, så vi går på asfalt omkring klubhuset og træner nu med henblik på klubturen til DM-sprint. Forudlæsning er centralt for sprint, så det er oplagt at træne denne teknik. Vi ser også frem til kredsens U-sommerlejre ultimo juni.
3/ Sommerferien til primo septemberIndløbspunkt, farttilpasning, vejvalg og stafet (dagslys): Skovene er tætte nu, så det er vigtigt at løfte blikket og få øje på attraktive udenomsvejvalg. Derfor er teknikker med fokus på vejvalg oplagte at træne. Vi træner til klubturen til DM-stafet og DM-lang, så stafetelementer vil også præge træningen. Klubbens træningsudvalg søger skove med relevans for vejvalgsorientering til de ordinære klubtræninger.
4/ Primo september til efterårsferienRetning og afstand (dagslys): Vi er på vej mod den kolde sæson, hvor skovene igen bliver åbne, og kompas bliver mere relevant. Det er dog godt at træne kompas, mens der stadig er blade på træerne. I Sorø træner vi også skridttælling som en indgang til afstandsforståelse, selvom det ikke indgår i TBU. Klubbens træningsudvalg søger åbne skove med henblik på kompas på tværs til de ordinære klubtræninger.
5/ Efterårsferien til medio novemberHoldepunkter, indlæsning, positionering (mørke) + tørtræning vejvalg: Mørket har sænket sig, og vi må ikke løbe i vores gode nærskov ved klubhuset. Til gengæld har vi adgang til en lille åben nærskov 1,5 km fra klubhuset, som er perfekt til natløb, og hvor vi har 37 stolpeposter med reflekser. For at komme godt i gang med natsæsonen giver det mening at træne det vigtigste i natorientering, nemlig at blive på kortet. I klubhuset har vi også lidt styrke/gymnastik og tørtræning af vejvalgsanalyse med vægt på fx indløbspunkter, opfang, forlænge, forstørre, holdepunkter og farttilpasning. De ordinære klubtræninger er afløst af de vestsjællandske VTR-løb på søndage. Vi ser i øvrigt frem imod november med kredsens gode U-kurser og KUM. (Se tabel med strukturen af vintertræningen).
6/ Medio november til juleferienSprint og forudlæsning/husk (mørke) + tørtræning vejvalg: For afveksling og for at holde sprintfærdighederne ved lige, tager vi en sprintperiode før jul. Vi har et par detaljerige villa-/rækkehus-områder indenfor 2 km fra klubhuset. Styrke/gymnastik og tørtræning af vejvalgsanalyse fortsætter. Fortsat VTR-løb. Vi ser især frem til Nytårsstafetten i januar.
7/ Juleferien til og med januarRetning og afstand (mørke) + tørtræning vejvalg: Det giver en stor selvtillid at kunne ramme rigtigt i mørket, og vores lille vinter-nærskov er meget egnet til kompastræning. Styrke/gymnastik og tørtræning af vejvalgsanalyse fortsætter. Fortsat VTR-løb. Vi ser frem til kredsens fine U-kurser.
8/ Februar til primo martsHoldepunkter, indlæsning, positionering (mørke) + tørtræning vejvalg. Vi skal have fuldt udnytte af vintermørket ved at træne alle disse aspekter af kortkontakt. Styrke/gymnastik og tørtræning af vejvalgsanalyse fortsætter. Vi tager fortsat til VTR-løb og ser frem til vores ungdomstur til Sverige medio marts.
9/ Primo marts til påskeferienIndløbspunkt, farttilpasning, vejvalg (skumring) + tørtræning vejvalg: I marts får vi igen lov at træne i vores gode nærskov lige udenfor klubhuset. Da vi kan se frem til klubbens tur til påskeløbene i svære klittærræner, er det godt at få trænet de klassiske discipliner omkring vejvalget.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s