Bredde Træning

Coronaløb – lærte vi noget?

Den 11. marts 2020 blev vilkårene for at afholde orienteringsløb i Danmark dramatisk ændret. På O-service blev de annoncerede løb aflyst på stribe, og som alle andre på den tid var orienteringsløberne rådvilde. Men heldigvis ikke ret længe.

Af Søren Munthe

Løbeture – alene eller sammen med nogen fra sin egen ”boble” – var en godkendt aktivitet, og så var det ingen sag at flikke en bane sammen på de faste poster i skovene eller bare vælge nogle punkter at opsøge i skoven. Klubberne var også hurtigt i gang med at udvide tidsintervallet for et træningsløb og tilbyde download af kort med baner fra klubbernes hjemmesider eller Facebookprofiler.

Nu er det ovre. Håber vi. Alt er på vej mod det gammelkendte, men fik vi prøvet noget af, vi kan blive ved med at bruge? Er orienteringssporten ved at gå fra en flow-sport, hvor arrangøren bestemmer det hele, til en streaming-sport, hvor udøveren vælger tid og sted?

Silkeborg har undersøgt, hvem der løb

Silkeborg ligger midt i Jylland omgivet af store statsskove og private skove. Under det meste af Coronaepidemien har den lokale klub udbudt åbne træningsløb, hvor posterne har hængt ude i en uge ad gangen. Deltagerne har haft mulighed for enten af hente printede kort med baner ved klubhuset eller at downloade en af de 4-5 forskellige baner fra klubbens hjemmeside.

Klubben udfærdigede et digitalt spørgeskema, som løberne blev bedt om at udfylde, hver gang de havde benyttet sig af tilbuddet. Christian Biering, der har stået for indsamlingen af besvarelserne, anslår, at omkring 75% af løberne har besvaret spørgeskemaerne – flere i starten af forløbet, færre mod slutningen.

Indberetningerne viser, at løbene har været en stor succes. Op mod 200 løbere har været i skoven hver uge, flest på de korte og mellemlange svære baner. Normalt kommer der omkring 50 løbere til et traditionelt åbent træningsløb i Silkeborg OK. De mange løbere fordelte sig over alle ugens dage med lidt flere lørdag-søndag end på hverdage. Mange benyttede sig af tilbuddet umiddelbart efter arbejde, for aktiviteten kulminerede på hverdage sidst på eftermiddagen. I weekenderne var det især en formiddagsaktivitet.

Er orienteringssporten ved at gå fra en flow-sport, hvor arrangøren bestemmer det hele, til en streaming-sport, hvor udøveren vælger tid og sted?, spørger Søren Munthe.

Mange løbere fra andre klubber

Klubbens generøse tilbud fik også løbere fra andre klubber til at dukke op. Næsten halvdelen af løberne var ikke medlemmer af Silkeborg OK.

”Vi har løbet mindst lige så mange orienteringsløb, som vi plejer,” fortæller Gitte Isen fra Herning OK. ”Vi er kørt til løb i de klubber i området, hvor der har været løb, og vi har også været mange gange til Silkeborg OKs løb. Vi synes, det har fungeret rigtig godt med, at man selv kan bestemme, hvornår man vil løbe. Jeg fik en ordning med min arbejdsgiver, så jeg kunne tage ud og løbe hver tirsdag eftermiddag. Det var der, hvor det passede os bedst.”

Den fleksible adgang til løbene har betydet, at man ikke har set og snakket med så mange fra klubben, som man plejer til træningsløb. Men det har ikke været et stort problem, mener Gitte Isen:

”Det er jo mest til de rigtige løb, at klubben er sammen. Det har vi selvfølgelig manglet, men vi har så i stedet mødt en del løbere omkring starterne – også fra andre klubber – og sludret lidt sammen. Det var tit de samme, vi mødte, fordi vi havde valgt det samme tidspunkt hver uge. Men det har også været noget særligt at løbe helt alene og opleve at have skoven for sig selv. Det plejer vi jo ikke!”

I undersøgelsen fra Silkeborg OK var det kun syv procent, der angav, at de ikke var medlem af en orienteringsklub. De klubløse løbere er formodentlig løbere, der har en interesse i sporten, men bare ikke har taget sig rigtig sammen, eller det kan være nybegyndere, der gerne vil prøve sporten. I begge tilfælde er det potentielt nye medlemmer til klubben. Det kunne være interessant at vide mere om denne gruppe, men spørgeskemaet har ikke været udformet til det. Derfor kan Christian Biering ikke ud fra indberetningerne sige mere om denne gruppe. Han mener dog, at der muligvis ville have været flere klubløse, hvis der i klubbens banetilbud også havde været lette baner.

Tilbage til før corona

I dag er tilbuddet ophørt og klubben er vendt tilbage til træningsløb på faste tidspunkter og inden for et kort tidsrum. Begrundelsen er, at klubben ikke kan få tilladelse fra skovejerne, dvs. Naturstyrelsen Søhøjlandet, til at have posterne hængende en uge ad gangen. Det er en afvejning af, hvad der giver den mindste forstyrrelse (for dyrelivet og måske andre skovgæster): at have mange løbere i skoven i kort tid eller det samme antal løbere spredt over lang tid.

”Vi er kede af, at der ikke længere er baner ude hele ugen,” siger Gitte Isen, ”nogle klubber sætter nu poster ud den ene dags eftermiddag, hvilket giver mulighed for at løbe hele den næste dag, men det er selvfølgelig ikke nær så fleksibelt. Vi føler, at skovvæsnet prioriterer de tilfældige skovgæster, der kan komme og gå som de vil, frem for os organiserede. Det er vel ikke rimeligt.”

Corona Cup

I Nordsjælland udviklede coronaløbene sig i en lidt anden retning. Tim Falck Weber, Tisvilde Hegn OK, fortæller:

”I min familie er vi vant til konkurrenceløb hver weekend, og det tog hårdt på os at se alle aflysningerne i O-service. Vi gik så i gang med at finde en måde, hvor vi kunne fortsætte med o-løb som konkurrencesport. Vi startede med at se på Find-Vej posterne, men vi syntes ikke, det gav nok muligheder for at lave løb af høj kvalitet. Og hvis ikke der var tilstrækkelig kvalitet i løbene, regnede vi med, at der ville være for få, der deltog. Så vi gik i gang med at lave baner og træningsmomenter og lægge det ud, så alle kunne få glæde af det.”

I starten havde Tim og hans sønner posterne ude i 14 dage ad gangen, men efterhånden blev det til en måned og i nogle tilfælde endda 2 måneder. Til sidst kom de op på at have 8 løb ude ad gangen og endte med at lave over 80 løb. På den måde fik de stor spredning på løberne, selvom der var mange, der tog godt imod tilbuddet. Konkurrencemomentet skabte de gennem o-track, hvor løberne kunne lægge deres gps-track ind og sammenligne.

”Vi havde ikke brugt o-track så meget før i vores klub, men det kom vi da til. Ret hurtigt fandt vi så ud af, at det blev endnu sjovere, hvis vi lavede en cup, Corona Cup, med resultatlister og præmier og det hele. Senere lavede vi en speciel Påskecup. Det hele blev organiseret via en Facebookgruppe, hvor vi nu er oppe på over 800 medlemmer.”

Nu arbejder Tim Falck Weber med at få hele organiseringen til at fungere i en efter coronatid, og få det spredt ud til i første omgang hele Østkredsen. Det giver selvfølgelig andre og nye udfordringer, men noget er på vej. Hvis man vil følge med i udviklingen af det nye projekt, skal man lede efter gruppen O-teknik Østkredsen på Facebook.

Hvad har vi så lært?

Både tallene fra Silkeborg og succesen med Corona Cup i Nordsjælland viser, at mange flere løb o-løb med den fleksible adgang under coronaepidemien, og mange vil sikkert som Gitte Isen (og denne artikels forfatter) savne den mulighed, hvis det ophører. Omvendt er det måske ikke helt så vigtigt med uge- eller månedslang adgang til et træningsløb, når der også er tilmeldingsløb, og alle andre aktiviteter igen er åbne.

De mange flere gennemførte o-løb skyldes ikke, at mange uden for sporten benyttede det åbne tilbud. Det har været erfarne o-løbere, der bare har løbet flere løb. O-løb er svært, eller måske skal man sige, at det især er sjovt, når det er svært. Langt de fleste, der løber o-løb, er blevet ført langsomt og sikkert ind i sporten med personlig kontakt til en erfaren løber. Det laver en let adgang til løb næppe om på. Men det er måske lettere at organisere begyndertræning for et lille hold, hvis der i forvejen er sat poster ud i skoven (fordi de hænger i skoven længere tid ad gangen).

O-track har under coronaen erstattet de ”rigtige” konkurrencer, og mange flere har haft sjov af at sammenligne vejvalg og tider fra træningsløbene her. O-track tillader faktisk, at man laver løb helt uden postudsætning: gps-tracket afslører, om man har været ved alle ”posterne”.

Hele den webbaserede fødelinje: download af kort med baner, online- og liveopdatering af resultater og efterbearbejdning på o-track er blevet indarbejdet og velfungerende i mange klubber, og det vil helt sikkert overleve i en coronafri fremtid.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s