Kort Skov og terræn

I Søllerød OK har nye kort løftet klubben

Når trænerne i Søllerød Orienteringsklub lægger baner til klubbens træninger i dag, har de altid en god håndfuld nyreviderede kort at vælge mellem, så tætheder, hugninger og hegn stemmer med virkeligheden. Den nordsjællandske klub prioriterer i dag en pæn del af budgettet til at tegne og vedligeholde de nærmeste skove, for klubben har valgt at købe assistance hos professionelle korttegnere. Sidste år lød korttegningsudgifterne på 60.000 kr., og i år er de afsatte 40.000 kr. allerede brugt. Men sådan har det ikke altid været.

Af Erling Thisted

For bare 12 år siden rådede klubben nærmest ikke over egne kort og var derfor afhængig af at låne naboklubbernes kort, når der skulle arrangeres løb eller løbes træninger. Og det var langt fra altid, at de kort var opdateret for nylig.

”Det var en periode, hvor klubben oplevede et stigende aktivitetsniveau, og med det fulgte også en efterspørgsel efter bedre kort – både når det gjaldt klubtræninger og ved større arrangementer. Og på den måde blev det stadig mere besværligt ikke at råde over sine egne kort,” husker Troels Christiansen, der blev formand for klubbens kortudvalg i 2003, og som har været involveret i klubbens kortprioritering siden, og som også siden 2004 blandt andet har været en af DOF’s kortkonsulenter, bl.a. for sprintkortene til WOC2022.

Behovet blev særlig udtalt på en generalforsamling for lidt over 10 år siden, hvor en af klubbens nestorer tog ordet under punktet eventuelt og proklamerede, at det ikke kunne være rigtigt, at klubtræningerne skulle løbes på utidssvarende kort, som ikke en gang var klubbens egne. Det førte til en længere debat – og det blev besluttet at opprioritere korttegningen.

I samme periode påtog klubben sig en stribe DM-arrangementer og engagerede i den forbindelse professionelle korttegnere fra udlandet – i begyndelsen med svingende succes. En polsk korttegner fik til opgave at tegne kortet over Jægersborg Hegn til DM Hold 2009, men her oplevede Troels Christiansen, at kortet ikke levede op til den standard, man kan forvente sig til et DM. Og derfor måtte han selv rette kortet til på bagkant.

Troels Christiansen blev formand for Søllerød OK’s kortudvalg i 2003, og har siden været involveret i klubbens kortprioritering.

Til gengæld havde klubben anderledes succes i 2010 med et ukrainsk korttegner-hold på tre mand, med erfaring fra WOC2007, der rekognoscerede og tegnede et stort sammenhængende kort på 22,5 kvadratkilometer over stort set alle skove i nærheden af klubhuset, der ligger i sydenden af Rude Skov. Og to år senere betalte klubben et tjekkisk korttegner-mandskab for at tegne kortet til DM Hold i 2012 og et sprintområde.

”Vi har lært, at man skal sikre sig, at udenlandske korttegnere både kender til de danske forhold, dansk grundmateriale (MapMagic.dk) og har styr på IOF’s kortnormer. Men når dette er tilfældet, så får man også med professionelle korttegnere ensartede, homogene kort, der holder det nødvendige niveau til f.eks. danske mesterskaber,” siger Troels Christiansen.

Han mener, at klubber skal gøre sig klart, hvilke kompetencer de råder over i forhold til korttegning, inden de beslutter sig for, om de skal tegne selv eller overveje at betale for assistance, som Søllerød OK har gjort.

”Hvis man har dygtige korttegnere i klubben, som også har tiden til at tegne kort, kan det være en rigtig god løsning. I Søllerød OK har vi ikke haft nok korttegnerkræfter til at tegne alt det, vi ville, og med en stigende træningsskare og -aktivitet har det givet mening for os at betale for korttegningen. Og så har det været en mere overskuelig opgave for klubmedlemmerne at prøve kræfter med at revidere kortene eller tegne sprintkort, som alt andet lige er nemmere at gå i gang med,” siger Troels Christiansen.

Siden 2013 har klubben gjort brug af det samme litauiske enmandsfirma, GT-maps, der har stået bag flere DM-kort, og som også tegnede sprintkortene til WMOC i 2018. Det er også hans korttegningsevner, der er i spil, når Søllerød OK næste år arrangerer DM på Bornholm i Slotslyngen og Paradisbakkerne.

Troels Christiansen anslår, at det koster omkring 6-7.000 kroner pr. kvadratkilometer at få tegnet kort af udenlandske professionelle. Det er billigere at få revideret kort end at få dem tegnet fra ny (hvis det gamle kort kan bruges som basis), men klubben kan også spare på udgifterne, hvis et medlem har mulighed for at stille kost og logi til rådighed for tegnerne i de uger, det tager at tegne kortet.

Og hvilken forskel har investeringerne i kort så betydet for livet i klubben? Ja, hvis man spørger Troels Christiansen, har kortene været en del af udvikling mod et højere kvalitetsniveau på flere fronter.

Klubben har i store dele af året fire o-træningsaktiviteter om ugen, hvor trænerne har en række nytegnede eller -reviderede kort at vælge mellem. Det er nærmest blevet sådan, at vi tager for givet, at kortene altid er opdaterede, og der er en higen efter at komme ud at løbe i et område, hvis der lige er kommet nye kort til, mens det er mere surt med de skove, hvor ”ingenting” passer.

”Det skaber en positiv spiral, at der bliver lagt en indsats og er styr på kortene. Så når medlemmer efterspørger nyt klubtøj eller en klubtur, så er der også mere energi til at sætte det i værk. Og lysten til at lave baner til træninger stiger også, når man lokker banelæggerne med nye kort. Når man har nye medlemmer ude på træninger, så bliver det også nemmere og sjovere at finde vej, når de bliver kastet ud på kort, der passer,” fortæller Troels Christiansen.

Når det kommer til de stævner, som Søllerød OK arrangerer – mener han, at nytegnede kort af høj kvalitet er én af de knapper, man kan skrue på for give noget til helhedsoplevelsen.

”Jeg synes, at medlemmerne i Søllerød OK har været gode til at fremelske en kultur, hvor vi giver den et nøk mere på flere punkter. Det handler ikke bare om, at der skal være nye kort af høj kvalitet, men der bliver eksempelvis også lagt en stor indsats i rekrutteringen af frivillige, i at lave udførlige beredskabsplaner og skabe gode stævneoplevelser, hvor alle frivillige kan nå i skoven, hvis de vil.

Orientering (Online) har tidligere skrevet om Søllerød OKs beredskabsplaner, som du kan læse her: https://orienteringonline.dk/2020/01/19/orientering-er-da-ikke-farligt-eller/

”Nye kort er selvfølgelig ikke vigtigere end ting som fællesskab og aktiviteter i en klub, men jeg mener faktisk, at det hos os gør en stor forskel, og det er egentlig underligt at tænke på, at sådan har det ikke altid været,” slutter Troels Christiansen.

Du kan finde flere informationer om fremstilling af kort og kontaktoplysninger på DOF’s kortudvalg og kortkonsulenter på DOF’s hjemmeside: https://do-f.dk/dansk-orienterings-forbund/kort/

Det store kort på 22,5 kvadratkilometer over skovene ved Søllerød OK’s klubhus.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s